Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ondertekende met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken deze week. In de verklaring zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzee, duurzaam toerisme en visserij, behoud van biodiversiteit en het beschermen van trekvogels.

Tijdens de conferentie boden de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming staatssecretaris Sharon Dijksma en andere aanwezigen symbolisch een zakje zoute haringdrop aan. Zij wilden daarmee aandacht vragen voor de risico’s van zoutwinning onder de Waddenzee. De komende weken zal de staatssecretaris een besluit nemen over een vergunning.

Lees meer op rijksoverheid.nl >

Of ga naar de website van de Waddenvereniging >