Minister Kamp moet aan de slag om te zorgen dat ook in de buitengebieden mensen toegang hebben tot stabiel internet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde dit voorstel van Astrid Mulder (CDA) en Oosenbrug (PvdA).

Naar schatting 500.000 inwoners en 60.000 bedrijven in die buitengebieden beschikken op dit moment niet over snelle internetverbindingen. Terwijl snel internet voor bedrijven en huishoudens in deze moderne tijd toch een basisvoorziening is. Slecht internet is een probleem voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven met melkrobots, maar ook voor particulieren.

Het Rijk kan volgens Agnes Mulder overbodige regels en belemmeringen wegnemen. En aanbieders van internet kunnen best wat harder aangespoord worden om glasvezel naar het buitengebied door te trekken. Een groot deel van Nederland loopt voorop op het gebied van snel internet. Het CDA wil dat iedereen bij die kopgroep kan horen.

De minister had al eerder toegezegd, ook op aandringen van het CDA, dat hij ‘de reële dekking en knelpunten’ in de loop van dit jaar in kaart gaat brengen. Daarnaast gaat de minister in de regio Twente een pilot starten met de zorg en ICT, waarbij concreet de effecten van internet in het buitengebied zullen worden meegenomen.

Lees meer op cda.nl >>

Snel internet was één van de thema’s op het PlattelandsParlement van 16 november jl., mede-georganiseerd door Netwerk Platteland.
Meer reacties van Kamerleden op www.plattelandsparlement.nl