Het zou een stuk overzichtelijker worden als gemeenten bij de beoordeling van een ruimtelijk plan ondersteunt worden door één integraal advies. De Groningse adviesorganisatie Libau laat zien dat dit kan tijdens de volgende bijeenkomst van Nu al eenvoudig beter op 20 februari. U kunt zich nu aanmelden!

Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan krijgt een gemeente vaak tal van (tegenstrijdige) adviezen. Libau laat al enkele jaren zien dat dit ook anders kan: de adviesorganisatie brengt één integraal advies uit en kijkt over de sectorale grenzen van stedenbouw, landschap, welstand, cultuurhistorie en archeologie heen. In haar advies geeft zij regieaanwijzingen die het mogelijk maken te sturen op basis van waarden in plaats van normen. De werkwijze leidt tot tevredenheid bij alle partijen.

Tijdens de NAEB-bijeenkomst ‘Eén advies voor ruimtelijke kwaliteit’ op 20 februari in Utrecht vertellen Theo Hoek van Libau en een gemeentelijke vertegenwoordiger over hun ervaringen. Ook Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, komt aan het woord over het belang van integraal advies.

Zie voor meer informatie en aanmelden de agenda van Landwerk >

Landwerk organiseert de bijeenkomst in samenwerking met Platform31 en het ministerie van I&M