Nederlandse beken meanderen van nature niet of nauwelijks. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joris Eekhout bij Wageningen Universiteit in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Eén van de meest toegepaste maatregelen bij beekherstel is hermeandering. De herstelde beek zou dan weer de kenmerken hebben van een natuurlijke beek. Maar meanderen de Nederlandse laaglandbeken van nature eigenlijk wel? Eekhout bracht daarom de morfodynamiek van beken in kaart, dus het veranderen van de ruimtelijke structuren, zoals oevers en bodems, bij beekherstel.

Uit het onderzoek blijkt dat beken weinig morfodynamiek kennen. Als er al veranderingen bij beekherstel plaatsvinden, dan is dat meestal slechts lokaal en vooral in het eerste jaar na aanleg.

Lees meer over het onderzoek op wageningenur.nl >