Nederlandse beken meanderen niet of nauwelijks

Nederlandse beken meanderen van nature niet of nauwelijks. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joris Eekhout bij Wageningen Universiteit in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Eén van de meest toegepaste maatregelen bij beekherstel is hermeandering. De herstelde beek zou dan weer de kenmerken hebben van een natuurlijke beek. Maar meanderen de Nederlandse […]

Online consultatieronde Vegetatielegger levert veel verbetersuggesties

In een online consultatieronde ontving Rijkswaterstaat ruim 1000 verbetersuggesties van terreineigenaren en pachters in de uiterwaarden van de grote rivieren voor het kaartmateriaal van de zogenaamde Vegetatielegger. Rijkswaterstaat had hen uitgenodigd  de weergave van de begroeiing op hun terrein te controleren. De Vegetatielegger is een serie kaarten en regels en beschrijft welke begroeiing in het […]