In samenspraak met onder meer natuurorganisaties, scheepvaartorganisaties, wetenschappers, overheden en kinderen zijn de vijf belangrijkste thema’s voor de Noordzee vastgelegd in de ‘Noordzee 2050 Gebiedsagenda’. Op 28 juli heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, mede namens minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, de gebiedsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het proces van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda is met de Noordzeelanden overleg gevoerd over plannen en verwachte ontwikkelingen. Daarbij gaat het vooral om energie, ecologie en scheepvaart. De binnenkort verwachte Europese richtlijn voor maritieme ruimtelijke ordening vraagt om nauwere internationale samenwerking in planvorming en om de land-zee interacties daarin mee te nemen.

Lees meer op rijksoverheid.nl >