Uit onderzoek van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten blijkt dat de Omgevingswet nog weinig prioriteit heeft bij gemeenten. De focus ligt veel meer bij bezuinigingen, samenwerking en de decentralisaties in het sociale domein.

De meeste gemeenten hebben nog weinig kennis van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan. Een eerste versie van de wet is er wel, maar er zijn nog geen uitvoeringsregels. De impact van de Omgevingswet wordt door gemeenten wel ingeschat als groot. Het vraagt meer aandacht voor de ontwikkeling van bestuurlijke visies en plannen, de werkprocessen veranderen en de organisatie moet daarop aangepast worden. Van medewerkers worden andere kwaliteiten gevraagd en er zijn aanpassingen nodig in de informatievoorziening.

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten beveelt aan om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen, te standaardiseren waar mogelijk en een ruime periode te nemen voor implementatie van de Omgevingswet.

Lees meer en download het rapport op kinggemeenten.nl >