Overijssel bracht het aantal afgekeurde gemeentelijke bestemmingsplannen omlaag van tien procent per jaar voor 2008 naar minder dan twee procent per jaar nu. Dit dankzij een nieuw instrument: voorkantsturing.

Overijssel ontwikkelde het instrument na invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 en de Omgevingsvisie in 2009. Doel was beter te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen ‘aan de voorkant’, dus voordat ruimtelijke plannen worden ingediend. Vakambtenaren van gemeenten zitten minimaal elke zes weken om tafel met hun contactpersoon bij de provincie over ruimtelijke plannen, visies en nieuwe ontwikkelingen. Partners zijn vanaf het eerste idee in gesprek, waardoor de provinciale en gemeentelijke belangen beter op elkaar af te stemmen zijn. Komen partners er niet uit, dan wordt direct opgeschaald om knopen op managements- of bestuursniveau door te hakken.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl >