Handreiking provincie Utrecht voor vrijkomende agrarische bedrijven

Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en erven. Dat agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen, is een onvermijdelijk gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. Eigenaren zoeken naar nieuwe gebruiksvormen, zoals een extra woning, zorgvoorziening of een bedrijf. Provincie Utrecht […]

Landwerk #5 over beheersverordening, Omgevingswet en meer

Het is helemaal niet nodig om altijd een bestemmingsplan te hebben. Ook met een beheersverordening kun je een heel eind komen, zo stelt de gemeente De Wolden. Zelfs voor het dynamische buitengebied werkt het prima. En het is bovendien veel goedkoper en sneller! Waarom? Dat lees je in Landwerk #5. Daarnaast bekijken we onder andere […]

Verslag bijeenkomst Locatiepaspoorten en permanente Chw

De Locatiepaspoorten van gemeente Hoogeveen geven in een vroeg stadium aan welke ontwikkelrichting gewenst is voor een locatie. Aan de initiatiefnemer vervolgens alle vrijheid de kaders zelf in te kleuren. Hoe werkt dit in de praktijk? We kregen een toelichting van gemeente én initiatiefnemers tijdens een excursie op 9 oktober. Deze aanpak en een intensievere […]

Tijdelijk bestemmen makkelijker gemaakt

Op 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking.  Daardoor wordt het makkelijker om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdelijke bestemmingen worden op de zogenaamde ‘kruimellijst’ geplaatst, waardoor een minder uitgebreide procedure nodig is. De termijn voor het tijdelijk gebruik wordt maximaal 10 jaar. Daarnaast hoeft er geen sprake meer te […]

Seminar Tijdelijk bestemmen

Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten […]

Overijssel keurt nauwelijks meer bestemmingsplannen af

Overijssel bracht het aantal afgekeurde gemeentelijke bestemmingsplannen omlaag van tien procent per jaar voor 2008 naar minder dan twee procent per jaar nu. Dit dankzij een nieuw instrument: voorkantsturing. Overijssel ontwikkelde het instrument na invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 en de Omgevingsvisie in 2009. Doel was beter te kunnen sturen op […]