Omwonenden moeten geen wettelijk recht krijgen om financieel te participeren in een nieuwe windmolen. Dat zegt de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) in Trouw.

Omwonenden laten meeprofiteren van windparken kan het draagvlak vergroten. In de Tweede Kamer gaan er terugkerend stemmen op om die optie in de wet te zetten. Ook de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines pleiten daarvoor.

De NWEA vindt dit een brug te ver. Er zou ‘een sfeer van rechten en plichten’ ontstaan. Bovendien zou bij hardnekkige weerstand het bieden van participatie nutteloos zijn. Turbines krijgen alleen een warm welkom als bedrijven, overheden en bewoners samen tot afspraken komen, aldus de NWEA.

In de gedragscode Wind op land legde de NWEA in het najaar van 2014 samen met Greenpeace, Milieudefensie, Milieufederaties, Ode Decentraal en Natuur & Milieu vast dat het aanbieden van participatiemogelijkheden het streven moet zijn bij de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Lees meer op trouw.nl >