‘Participatie windpark moet geen recht worden’

Omwonenden moeten geen wettelijk recht krijgen om financieel te participeren in een nieuwe windmolen. Dat zegt de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) in Trouw. Omwonenden laten meeprofiteren van windparken kan het draagvlak vergroten. In de Tweede Kamer gaan er terugkerend stemmen op om die optie in de wet te zetten. Ook de Vereniging Eigen Huis en […]

Gelderland onderzoekt mogelijkheid windmolens Veluwe

Windmolens in natuurgebieden? Het was ondenkbaar. Tot nu. Volgens de provincie Gelderland zijn er op de Veluwe voldoende geschikte plekken voor windmolens. Dat meldt De Gelderlander. De provincie heeft een studie uit laten voeren. In het onderzoek is 10.545 hectare bos als potentieel windmolengebied aangewezen, vooral in het noordelijke deel tussen de A1 en de […]

Recordaantal windmolens

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 153 windmolens bijgekomen, een recordaantal. Dat maakte brancheorganisatie NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie, bekend op basis van cijfers van Windstats. In totaal zijn er nu zo’n 2200 windmolens. De nieuwe molens zijn groter en leveren veel meer vermogen dan de bestaande molens. Met de nieuwe windmolens wordt […]

Onderzoek naar effecten van windturbines op kusteconomie

De regering moet de effecten onderzoeken die windturbinevelden dichtbij de kust hebben op de werkgelegenheid en de economie van kustgemeenten. Een motie van deze inhoud nam de Tweede Kamer unaniem aan bij de behandeling van wetgeving over windenergie op zee. Ook moet worden onderzocht waar de maatschappelijke nadelen van turbinevelden dichtbij de kust het grootst […]

VVD en PvdA willen naar alternatieven voor windmolens kijken

Het is voor het draagvlak onder de plaatselijke bevolking belangrijk dat er naar alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies wordt gekeken. Dat stelden de coalitiepartijen VVD en PvdA donderdag in de Tweede Kamer bij een debat over de kabinetsplannen voor windenergie op land en zee. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil echter […]

Kabinet wijst gebieden aan voor windenergie op land

Het kabinet heeft definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land (meer dan 100 megawatt). De gebieden waren eerder door de provincies voorgedragen. De gebieden zijn door de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) als onderdeel van de Structuurvisie Windenergie op Land naar de Tweede Kamer […]

Menukaart moet zorgen voor draagvlak windenergie

Essent/RWE heeft vorige week een  ‘Menukaart Wind op Land’ gepresenteerd. Doel is met provincies, gemeenten, burgers en andere belanghebbenden meer draagvlak creëren voor de bouw van windmolens op land. De menukaart helpt om keuzes te maken en in gesprek te gaan met betrokken partijen, bijvoorbeeld over gebiedsgebonden bijdragen voor natuur en omwonenden, financiering en verschillende […]

Nieuwe generatie windparken in Flevoland

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft een go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. In dit Regioplanproces krijgen initiatiefnemers de ruimte om zelf een tweede generatie windparken te ontwikkelen: meer energie met minder molens. Nu het go-besluit is genomen gaan molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk […]