Het Programma naar een Rijke Waddenzee kan op brede steun rekenen, blijkt uit een uitgevoerde evaluatie. Het programma laat concrete resultaten laat zien op weg naar natuurherstel in de Waddenzee. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom besloten om het programma te continueren tot en met 2018. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk hebben zich bereid verklaard medeverantwoordelijkheid te willen dragen voor de sturing en financiering van het programma. Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het Programma naar een Rijke Waddenzee willen de betrokken partijen een impuls geven aan natuurherstel in de Waddenzee. Onlangs is het programma geëvalueerd door een extern bureau. Het bureau constateert dat de interventie van het programma als ’tussenfiguur’ effectief is. Dit draagt bij aan ‘anders denken’, samenwerken in netwerken en het voor elkaar krijgen van initiatieven en projecten.

Lees meer op groeneruimte.nl >