Bedreigingen Waddenzee in beeld gebracht

Garnalenvisserij, mosselvisserij en sleepnetvisserij hebben een grote negatieve invloed op het ecosysteem van de Waddenzee. Dat schatten wetenschappers in. Ook de Noordzeevisserij, die niet in de Waddenzee plaatsvindt, heeft grote negatieve effecten, zo is de inschatting. Daarnaast worden de drie effecten van klimaatverandering (versnelde zeespiegelstijging, meer stormen en stijging van de watertemperatuur) tezamen als zeer […]

Programma naar een Rijke Waddenzee krijgt een vervolg

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kan op brede steun rekenen, blijkt uit een uitgevoerde evaluatie. Het programma laat concrete resultaten laat zien op weg naar natuurherstel in de Waddenzee. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom besloten om het programma te continueren tot en met 2018. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Waddenprovincies en de […]