De provincie Groningen stelt dit jaar ruim 4 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer. Voor het beheer van natuur door terreinbeheerders en particulieren is voor de komende 6 jaar in totaal 810.000 euro beschikbaar. Voor het collectief agrarisch natuurbeheer is het komende jaar 3,9 miljoen euro beschikbaar.

Vanaf 2016 lopen de subsidies voor het agrarisch natuurbeheer via drie grote collectieven van boeren, die geografisch gezien de gehele provincie beslaan. De collectieven verrekenen onderling de subsidies met de boeren op basis van een beheerplan waarin staat hoe elke boer omgaat met de flora en fauna op zijn land. In de aanloop naar dit nieuwe systeem stellen Gedeputeerde Staten nog eind dit jaar een ontwerpnatuurbeheerplan 2016 vast. Daarin staat dat de provincie belang hecht aan succesvol agrarisch beheer, in gebieden waar ook echt ecologische rendement kan worden behaald. Meer doen in minder gebieden, is het motto.

Lees meer op provinciegroningen.nl >