Heeft u vertrouwen in de agrarische grondmarkt?

Landbouwgrond

Terwijl de prijzen van landbouwproducten amper stijgen, is dat voor de agrarische grond wel het geval. Dit overstijgt zelfs de inflatie. De huidige prijzen zijn zo hoog dat de investering niet of nauwelijks is terug te verdienen met de landbouwproductie. Wat maakt de grondmarkt in Nederland nu zo aantrekkelijk en hoe worden die investeringen onderbouwd? […]

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van een analyse over de periode 1990-2014. Sinds 1990 is de ‘Boerenlandvogel indicator’ met ongeveer 30% gedaald. Voor deze indicator zijn […]

Landwerk #2 is uit, over vergroening en Omgevingsvisie

Tijdschrift Landwerk #2 van 2015 is uit! Met onder meer een artikel over de vergroening van het GLB, waar in de praktijk weinig van te zien zal zijn. Bij de tussenevaluatie van het GLB in 2016 zal blijken of er op meer plaatsen twijfels zijn gerezen, en of er aanpassingen komen van de nationale invulling […]

Ruim 4 miljoen euro voor natuurbeheer in Groningen

De provincie Groningen stelt dit jaar ruim 4 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer. Voor het beheer van natuur door terreinbeheerders en particulieren is voor de komende 6 jaar in totaal 810.000 euro beschikbaar. Voor het collectief agrarisch natuurbeheer is het komende jaar 3,9 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2016 lopen de subsidies voor het agrarisch natuurbeheer via […]

Collectief agrarisch natuurbeheer effectief en goedkoop

Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen de vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden met deze collectieve aanpak. Gisteren overhandigden de vier proefgebieden de resultaten van drie jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma. De vier gebiedsorganisaties, actief in Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland en Winterswijk, […]

15% landbouwgrond heeft hoge natuurwaarden

15% van de Nederlandse landbouwgrond kan worden aangemerkt als High Nature Value farmland (HNV) – landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Het gaat vooral om weidevogel- en akkergebieden, maar ook andere landbouwgebieden met biodiversiteitswaarde, zoals delen van de natte veenweidegebieden. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een onlangs verschenen rapport. Behoud van HNV is, samen met de […]