De schaalvergroting in de melkveehouderij zet door. Er komen meer koeien, grotere bedrijven en minder weidegang (57% in 2020 ten opzichte van 65% in 2013). Daarnaast neemt het percentage tijdelijk grasland toe, wat negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Dat schrijven onderzoekers van Alterrra Wageningen UR in een rapport dat is opgesteld in opdracht van Milieudefensie.

De Alterra-onderzoekers vinden dat de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap in Convenant weidegang onderbelicht blijft. De ontwikkelingen in de melkveehouderij bepalen in grote mate het Nederlandse cultuurlandschap. ‘Koe in de wei’ is daar een belangrijk onderdeel van.

Lees meer op groeneruimte.nl >