Grootste waterberging van Nederland geopend

Op 28 januari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de grootste waterberging van Nederland geopend, het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan worden ingezet als stormvloed op zee (gesloten stormvloedkeringen) gelijktijdig optreedt met een hoge waterstand op de rivieren. De waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Als bij een zware noordwesterstorm en stormvloed […]

Hoogwaterboerderij houdt stad Deventer droog

Op 1 november heeft Stichting IJssellandschap Natuurderij Keizersrande geopend, de eerste ‘hoogwaterboerderij’ in de uiterwaarden van de IJssel. Op het biologisch dynamisch melkveebedrijf worden natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie met elkaar verenigd. De boerderij helpt om de nabijgelegen stad Deventer droog te houden. Doordat boerin Annette Harberink met haar vee de begroeiing in de […]