Deelakkoord vernieuwd pachtrecht

Vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben een deelakkoord bereikt over een herziening van het pachtrecht. Het huidige recht leidt tot een onwenselijke tweeslachtigheid. Bovendien biedt het onvoldoende mogelijkheden om losse gebouwen voor een korte duur te verpachten. In het deelakkoord wordt voorgesteld om de pachtprijs voor een nieuwe reguliere pachtovereenkomst door pachter en verpachter zelf […]