Provincies stemmen in met PAS

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De provincies gaan er nu van uit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden […]