Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De provincies gaan er nu van uit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden vastgesteld en dat de PAS dan op 1 juli 2015 in werking treedt. Dit betekent dat de vergunningverlening voor stikstofgevoelige activiteiten in industrie en landbouw, die door uitblijven van de PAS op slot zat, vanaf de zomer weer op gang kan komen.

Lees meer op zuid-holland.nl >