Colofon

Tijdschrift Landwerk was een uitgave van Uitgeverij Landwerk en verscheen zes keer per jaar.

 

Contactgegevens

Uitgeverij Landwerk
Postbus 618
6700 AP Wageningen
T 0317-466433
rj@landwerk.nl