Tijdschrift Landwerk, april 2014

Landwerk-2-2014

Bleker succesvol dankzij natuurliefhebber

Misschien was staatssecretaris Henk Bleker wel zo succesvol in het omgooien van het natuurbeleid, omdat het natuurbeheer te goed en te strak was gepland. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt nu dat de professionalisering van het natuurbeheer leidde tot een gesloten cultuur van natuurliefhebbers die niet wilden luisteren naar kritiek. Een terugblik.

Waarom is soortbescherming zo weinig effectief?

Met de nieuwe Omgevingswet en de later op te leveren nieuwe Natuurwet komt regelmatig de vraag naar boven waarom al die scherpe natuurwetgeving zo weinig effect sorteert. De biodiversiteit in Nederland holt nog steeds achteruit en de rode lijsten worden alleen maar langer. En dat terwijl de Flora- en faunawet toch erg streng is. Nederland zit toch op slot en er wordt in deze crisistijd sowieso toch maar weinig gebouwd…? Komt het dan door al die recreanten in de natuur? Of hebben we nog meer verbindingszones en ecoducten nodig? Niets van dat alles, zegt Eric van der Aa, senior-ecoloog Rho Adviseurs. De Flora- en faunawet beschermt niet wat deze zou moeten beschermen!

Natuur & ontspannen – zoektocht naar synergie

Het succes van wellnessresort de Veluwse Bron is onder andere het gevolg van de rustgevende natuurlijke omgeving. Een mooi voorbeeld van een recreatieondernemer die ziet welke voordelen natuur voor hem oplevert en de verantwoordelijkheid neemt om daar zelf in te investeren. Is dit een voorbeeld van de nieuwe participatiemaatschappij?

Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

Een paar jaar geleden was het nog relatief simpel. Een overheid of projectontwikkelaar wilde een gebied gaan ontwikkelen tot bijvoorbeeld woonwijk en van te voren was duidelijk wat daar aan publieke kosten voor nodig waren. Simpel gezegd: zoveel huizen betekent zoveel riolering, zoveel parkjes en zoveel prullenbakken. Maar in cisistijd is van te voren lang niet altijd te zeggen hoe en wanneer een project zal eindigen. En dus ook niet wat het voor een overheid gaat kosten. Voorinvesteren is risicovol. Niels Sorel, Joost Tennekes en Maaike Galle van het Planbureau voor de Leefomgeving schetsen in hun onderzoek een aantal mogelijkheden.

Weer ruimte voor veehouderij in een bestemmingsplan buitengebied?

Het maken van een goed bestemmingsplan buitengebied is in de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Dit vergde altijd al een zorgvuldige afweging van belangen, maar door de invloed van de Natuurbeschermingswet 1998 en bijbehorende jurisprudentie is de hele afweging over ontwikkelingsruimte voor vooral veehouderijen nog moeilijker geworden. Maar volgens Pier Wiebe Rienstra en Henk Veldhuis van Bugel Hajema adviseurs zijn er toch wel wat mogelijkheden.

Dynamiek met graag wat ruimte voor creativiteit

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) is in november 2013 opgericht door de koepelorganisaties BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurrijk Limburg, LTO Noord, Veelzijdig Boerenland en ZLTO. Volgens SCAN-directeur Walter Kooy gaat het agrarisch natuurbeheer echt goedkoper worden en ook echt effectiever.