Tijdschrift Landwerk, april 2019

Cover Landwerk 1-2019

In Landwerk nummer 1 o.a.

Provinciale omgevingsvisies

Net op weg of al bijna klaar. Compleet opnieuw beginnen of bestaand beleid even oppoetsen. De diversiteit in provinciale omgevingsvisies is groot. Landwerk sprak met drie provincies.

Drie jaar ANLb

In 2016 ging het stelsel van agrarisch natuurbeheer volledig op zijn kop. Het beleid moest vooral veel effectiever. Drie jaar na invoering is Landwerk benieuwd: wat zijn de resultaten in het veld? Aan uitspraken over trends wil nog niemand zich branden. Over de monitoring is wel wat te zeggen.

“De zwakte van de landschapsbiografie is de bruikbaarheid”

Het landschap overlijdt nooit – de landschapsbiografie gaat dus ook over de toekomst. Hoe kun je bewoners betrekken bij de landschapsbiografie, ook na publicatie daarvan?

Portret: Berno Strootman

Berno Strootman wil de ruimtelijke kwaliteit van Nederland vooruit helpen. Dat doet hij niet alleen door achter de tekentafel grandioze plannen te bedenken, maar ook door het debat aan te jagen en lokale vernieuwingskracht een zetje te geven. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de specialistische kennis van vakidioten en freaks. “De wereld is een speeltuin.”

Begrip verklaard: Grondgebonden

Het melkquotum werd afgeschaft, melkveehouders gingen uitbreiden, er kwam een heleboel extra mest. Om dat mestoverschot in te dammen moet de veehouderij nu grondgebonden worden. Maar wat betekent dat dan precies?

Windmolenpark Veenkoloniën

Rechte lijnen in het landschap, ruimte, wind: negentien jaar geleden zag windparkontwikkelaar Raedthuys de potentie van de Drentse Veenkoloniën. Anno 2019 kan er eindelijk gebouwd gaan worden, maar nog altijd lijkt de strijd niet gestreden. Weerstand is onderdeel van het vak geworden, zegt directeur windenergie Arthur Vermeulen, maar ook hij zag zo veel protest niet aankomen. Inmiddels gaan er ook wel dingen anders.

Houdt de Kaderrichtlijn Water stand?

Lidstaten lopen de kantjes ervan af, vinden groene organisaties. Het gaat de goede kant op, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gebiedsgericht werken omwille van de brandveiligheid

Met een warmer en droger klimaat zal de kans op brand in natuurgebieden steeds groter worden. De kans dat zo’n brand een regelrechte ramp wordt, kun je door slimme inrichtingsmaatregelen verkleinen. Gebiedsgericht werken is daarbij, volgens Constantijn Kok van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, het sleutelbegrip.