Tijdschrift Landwerk, augustus 2019

 

In Landwerk nummer 3 o.a.:

PAS: Nederland dus wél op slot

Het was opmerkelijk lang stil in de media en de politiek na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De uitspraak leek misschien behoorlijk juridisch-technisch van aard en daardoor niet zo interessant. Pas weken later bleek dat de impact vele malen groter was dan de meesten dachten. Nederland gaat dus nu wél op slot om de natuur te beschermen.

Circulaire economie en hergebruik van grondstoffen: de casus fosfaat

Rijksbeleid zet in toenemende mate in op circulaire agrarische bedrijfsvoering. De term kringlooplandbouw valt steeds vaker. Regelgeving loopt hier echter op achter. Zo is de Meststoffenwet een beperkte sectorale wet die een circulaire fosfaateconomie niet faciliteert of kan afdwingen.

 

Integraal Riviermanagement: Iedereen aan boord

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt samen met het Deltaprogramma aan de voorbereidingen van de opvolger van Ruimte voor de Rivier: het programma Integraal Rivier Management (IRM). IRM pakt verschillende opgaven in het rivierengebied tegelijkertijd aan en dat vraagt een lange adem. Naar verwachting gaat de eerste schop pas in 2028 in de grond.

“We hebben te veel vertrouwen in goede bedoelingen alleen”

Veertig jaar lang volgde Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radboud Universiteit, het Nederlandse milieubeleid. Bij zijn afscheid constateert hij dat dit beleid te weinig resultaat boekte: “Polderen leidt vooral tot handhaving van de status quo.”

 

Gezocht: honderdvijftig bodemexperts

Er is in Nederland een klein maar groeiend clubje van bodemexperts die praktische en betaalbare cursussen en adviezen geven aan boeren, natuurbeheerders, rentmeesters en andere grondeigenaren. René Jochems, adviseur sinds 1996, is een van hen. Zijn cursisten willen aan de slag met de bodem. Als twintig procent van de boeren hun voorbeeld volgt dan zijn er honderdvijftig nieuwe bodemexperts nodig.

Streekproduct moet omgevingskwaliteit opleveren

Een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving geeft een streekproducent positie in streekvernieuwing, kringlooplandbouw en omgevingsbeleid. Ook consumenten vinden het belangrijk dat een streekproduct bijdraagt aan een mooier streeklandschap. Maar hoe blijft een erkend streekproduct meer dan ‘een product van een lokale boer’? Producenten van streekproducten op de Veluwe gingen aan de slag met de methode van ‘Eet je Uitzicht’. Dit leverde een aantal mooie resultaten en handvatten op.