Tijdschrift Landwerk, december 2014

landwerk2014-6-cover-klein

Stikstof

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de natuurgebieden herstellen en de stikstofdepositie verminderen. Klinkt aantrekkelijk maar garanties zijn er niet en een tijdpad ontbreekt. Waarom is iedereen er dan toch ingetrapt?

Hekken open naar een groene behandelkamer

Uit diverse onderzoeken blijkt de heilzame werking van de natuur. Vandaar ook dat steeds meer beroepsbeoefenaars op het snijpunt van natuur, landbouw en zorg het landschap zien als een ‘groene behandelkamer’. Aan welke voorwaarden moet het landschap voldoen en hoe kunnen we het voor dat doel inrichten? Een verkenning in het land van zorgboeren, wandelcoaches en onderzoekers.

Krijgen bedrijven soevereiniteit?

Het landelijk gebied lijkt het kind van de rekening te worden van de twee vrijhandelverdragen tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada. Internationale bedrijven kunnen Nederlandse overheden voor miljoenen aanklagen als die hun beleid veranderen. Wat hebben Nederlandse provincies en gemeenten straks nog te zeggen over hun landelijk gebied? Een overzicht van verdragen en hun clausules, en de mogelijke consequenties.

Flora- en faunawet is helemaal niet zo bedreigend

De Flora- en faunawet zorgt in de praktijk voor veel gedoe: bij elk project moet de gemeente (of initiatiefnemer) weer een bureau bellen om een inventarisatie te laten uitvoeren. In Purmerend doen ze dat anders: er werd één uitgebreide inventarisatie gedaan in de hele gemeente en die gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. Zo is vooraf al duidelijk wat wel en niet kan. Dat is een stuk vriendelijker voor burgers, bedrijven én voor de beschermde plant- en diersoorten.

Lees dit artikel online:

Onze nationale parken: meer dan alleen een label

De Nationale Parken zijn niet meegenomen bij de overdracht van het natuurbeleid naar de provincies en gelden als ‘vervallen rijkstaak’. In veel gevallen is de financiële bijdrage van de provincies flink gekort of helemaal afgebouwd. Het Rijk heeft toch besloten om een miljoen uit te trekken voor deze ‘iconen van de Nederlandse natuur’, maar de afgelopen drie jaar hebben de parken zelf ook niet stilgezeten. Vertegenwoordigers van twee parken lichten de huidige situatie en organisatievorm toe en hun zoektocht naar verdienkansen.

Ruimte voor verbeelding

Het jaar 2015 wordt het Jaar van de Ruimte. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, spreekt bij de grote startmanifestatie over de ruimtelijke opgaven voor de komende vijfentwintig jaar. Hajer: “Ik zie weer een momentum ontstaan voor een houding van visionair ruimtelijk ontwerp.” Een interview bij wijze van voorproefje, over de opgaven die vandaag om verbeelding vragen.

Lees dit artikel online:

Wederopbouwlandschap Noordoostpolder: ontdekkingstocht in eigen gebied

Een praktisch landschap in dienst van de agrarische productie, zo werd de Noordoostpolder zestig jaar geleden ontworpen. Door het Rijk is het aangewezen als natio-naal Wederopbouwgebied. Dus verdient de cultuurhistorie een nadrukkelijke rol in ruimtelijk beleid. Het opstellen van de nieuwe Structuurvisie was een ware ontdekkingstocht langs de kernwaarden van het gebied.