Tijdschrift Landwerk, december 2015

In het tijdschrift van Landwerk deze keer:

Met gezond verstand (Deel 1)

De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, zijn in de Omgevingswet expliciet omschreven. Dat betekent dat gezondheid voortaan meer een rol kan spelen bij het al dan niet toestaan van ruimtelijke omwikkelingen. GGD heeft zich daar hard voor gemaakt en die inspanningen werden door de Tweede kamer beloond. Maar wat betekent dit nu? Is het een krachtig instrument voor gemeenten?

Met gezond verstand (deel 2)

In het praktijkprogramma Nu Al Eenvoudig Beter is al veel aandacht voor gezondheid in de ruimtelijke ordening. In de gemeente Utrecht hebben de afdeling Volksgezondheid (voorheen GGD) en Ruimtelijke & Economische ontwikkeling gezamenlijk de handschoen opgepakt en werken nu samen aan een integrale beoordeling van gezondheidsaspecten in ruimtelijke plannen. Tijdens een excursie van het praktijkprogramma Nu Al Eenvoudig Beter op 26 november werd de Utrechtse aanpak vergeleken met die uit Amsterdam.

 

 

Pieter van Vollenhoven over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid

Vorige maand bracht de Commissie Van Vollenhoven advies uit over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid, ‘Monumenten: inspiratiebron voor natuur!’ Op basis van zijn ervaringen in de monumentenwereld adviseert Pieter van Vollenhoven om het natuurbeleid veel duidelijker en transparanter te maken. Vervang de wirwar aan beleidscategorieën en gebiedsindelingen voor een duidelijk indeling in rijks-, provinciale en gemeentelijke natuurmonumenten, net als in het monumentenbeleid.

Krimp is een Europees probleem

Hoogleraar bevolkingskrip Bettina Bock vindt dat de krimp nu nog teveel als een probleem van de krimpgebieden en -provincies wordt gezien. Zij pleit voor internationale samenwerking voor het creëren van veerkracht die nodig is om met burgerparticipatie de krimpgebieden levendig en interessant te houden.

Burgertop over het landschap

Met de natuurgebieden van Natuurmonumenten gaat het steeds beter, maar met het omringende landschap gaat het bergaf. Daarom is het volgens Natuurmonumenten de hoogste tijd om mensen weer ‘eigenaar’ te maken van misschien wel het grootste vergeten publieke domein: ons landschap. In november organiseerde Natuurmonumenten daarom in het Drentse Norg de eerste burgertop over het landschap. Projectleider Arne Heineman vond het experiment een groot succes. ‘Met deze aanpak gaan we terug naar onze roots. Komend jaar gaan we op meer plekken met de burgertop aan de slag.’

Evelien Tonkens over burgerinitiatieven, democratie en charisma

Vaak verwachten natuurorganisaties en overheden dat nieuwe burgerinitiatieven rond natuur- en landschapsbeheer heel veel zelf kunnen. Maar wie goed kijkt, stelt hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien Tonkens, ziet dat het bij deze initiatieven vaak gaat om nieuwe samenwerkingsvormen tussen bewoners, bedrijven, natuurorganisaties en overheid.