Tijdschrift Landwerk, december 2019

 

Met o.a. in dit nummer:

Standpunt: het protest gaat om veel meer dan stikstof

Hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg is er niet verbaasd over dat boeren afgelopen najaar massaal oprukten naar Den Haag. Het gevoel niet gehoord te worden door de culturele en politieke kosmopolieten die Nederland besturen, sluimert al langer. En niet alleen bij boeren. Van den Berg pleit voor forse overheidsinvesteringen in plattelandsregio’s, al is het maar uit welbegrepen eigenbelang.

 

Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

Hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als we het natuurlijke systeem als uitgangspunt nemen? Een interdisciplinair onderzoeksteam van Wageningen University & Research schreef een toekomstvisie, waarin ‘nature-based’ oplossingen voor verschillende urgente opgaven ruimtelijk zijn verbeeld. tim van Hattum, mede-initiator van het project, vertelt over nut en noodzaak van een dergelijke exercitie.

 

Cultuurerfgoed als katalysator bij klimaatopgaven

Bij erfgoed denken we vaak aan iets kwetsbaars uit het verleden dat we moeten beschermen, maar erfgoed kan ook helpen om de problemen van vandaag op te lossen. In Kampen leidde kennis van de historische ontwikkeling van de watersystemen tot een oplossing voor de huidige wateroverlast, gedragen door de bewoners.