Tijdschrift Landwerk, februari 2015

landwerk2015-1-cover-klein

Regionaal samenwerken

In Nederland zijn in verschillende gebieden regionale initiatieven ontplooid om het gebied te versterken. Hierbij ontstaan samenwerkingsverbanden tussen boeren onderling of met andere actoren om zaken als zorg, educatie of natuur en landschap te versterken. Deze initiatieven passen goed bij het beleid van de landelijke overheid dat is gericht op decentralisatie en op meer participatie en zelfsturing van burgers en bedrijven. Onderzoekers van Wageningen UR hebben de samenwerking in Waterland, het Groene Woud en het WCL gebied Winterswijk bekeken: welk soort collectieven zijn daar ontstaan? Hoe opereren ze en wat bereiken ze? Hoe verschillen ze per gebied?

Landinrichting cruciaal voor bio-energie

Biomassa levert zeventig procent van alle duurzame energie in Nederland. Toch ontbreekt biomassa in de Nederlandse ambities voor duurzame energie. Zou het niet zinnig zijn om te kijken hoe boeren en natuurorganisaties de productie van bio-energie in de regio zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren? Een efficiënte landinrichting en ruimtelijke ordening zijn essentieel om Nederland’s duurzaamheidsdoelen te halen, stelt Martin Woestenburg.

Lang leve de landinrichting

Met de nieuwe Omgevingswet staat het hele ruimtelijk ordeningsrecht ter discussie: wat hebben we in de toekomst nog aan wetten en regels nodig en welke hoeven niet per se terug te komen? Tegen deze achtergrond onderzochten Froukje Boonstra van Alterra en Willem Bruil van het Instituut voor Agrarisch Recht het gebruik, de behoefte, de werking en de meerwaarde van landinrichting ten opzichte van alternatieve instrumenten. Ook al wordt landinrichting momenteel nauwelijks gebruikt, de onderzoekers bevelen aan om het instrument landinrichting toch vooral te behouden.

Verkiezingen: ruimtelijke inrichting is kerntaak van de provincie

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen op 18 maart praat Landwerk met drie gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het landelijk gebied in hun provincie: Jan Jacob van Dijk (Gelderland), Rein Munniksma (Drenthe) en Jaap Bond (Noord-Holland). Op een punt zijn zij het opvallend eens. De rol van de provincie bij de ruimtelijke inrichting van het buitengebied wordt steeds belangrijker.

Lees dit artikel nu online:

Participatielandschap 1: Dommelbimd in Boxtel

In het voorjaar van 2013 stond aan de rand van het Brabantse Boxtel zo’n 7 hectare verwaarloosde landbouwgrond te koop. Drie buurtbewoners, die bang waren dat een nieuwe eigenaar het gebied veel intensiever zou gaan gebruiken, besloten de percelen zelf te kopen. Binnen twee jaar haalden zij ruim drie ton op en wisten zij van het vergeten gebied een plek te maken in het hart van de Boxtelse samenleving. Landelijk werd het initiatief hét voorbeeld voor het nieuwe natuurbeleid.

Participatielandschap 2: Minder leden, meer groene vrijwilligers

Al jaren loopt het aantal leden van natuurorganisaties terug. Daar tegenover staat een stijging van het aantal groene vrijwilligers. Ook de aard van de burgerbetrokkenheid verandert. Initiatieven opereren steeds vaker zelfstandig. Dat vraagt van terreinbeheerders om een nieuwe manier van werken.