Tijdschrift Landwerk, juli 2014

Landwerk juli 2014

Een onbegrepen werelddeel

Half april presenteerde staatssecretaris Sharon Dijksma de nieuwe rijksvisie op natuur, Natuurlijk verder. WNF-directeur Johan van de Gronden vindt de nieuwe rijksvisie op natuur maar een “zielloos ambtelijk document”, waarin de economie het definitief had gewonnen van de ecologie. “Het is nut, nut en nog eens nut.” Waarom raakt natuurbescherming ons niet in onze ziel – en wat is er nodig om dat te veranderen? In de zestiende Westhofflezing nam Johan van de Gronden zijn gehoor mee naar de bronnen van de Europese natuurbescherming.

Tijdelijk recreëren

Veel braakliggende gebieden zullen nog jarenlang leeg en nutteloos blijven liggen. Jammer. Ook is het jammer dat we nu al ruimte moeten reserveren voor een waterprobleem voor over dertig jaar. Zowel financieel als maatschappelijk zou het van waarde zijn als op deze gronden tijdelijk iets anders kan worden gerealiseerd. Wat te denken van een horeca- of recreatieonderneming?

Doe-het-zelf waterbeheer

Met praktische maatregelen kunnen boeren en tuinders hun bedrijf klimaatbestendig maken. Dat blijkt uit het project Landbouw op Peil dat de aflopen jaren is uitgevoerd in Oost-Nederland. Vijftien agrariërs kwamen in actie en onderzochten in samenwerking met waterschappen de effecten. Ook elders in het land bereiden boeren zich voor op perioden van heftige regenval en langdurige droogte.

Kleine landschapsvereniging streeft naar werelderfgoed

Alles begon in 1993 met twee Landloperskolonies. Nu wordt de jonge, Vlaamse landschapsvereniging Kempens Landschap geprezen voor zijn ‘unieke werkwijze’ met een belangrijke Europese prijs. Directeur Philippe De Backer legt uit waarom.

Groene gebiedsontwikkeling in Utrecht

Met de herijking van de EHS in Utrecht is een nieuwe categorie in het leven geroepen: de Groene contour. In de Groene contour is natuurontwikkeling gewenst, maar dan wel zonder geld van de overheid. Natuur moet met alternatieve middelen gefinancierd worden. Een zoektocht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht naar vernieuwende financieringsmodellen laat zien dat Groene contourontwikkeling geen gemakkelijke opgave is. Een praktijkvoorbeeld in Leusden bevestigt dit.

Lees dit artikel online:

Van wie is het landschap?

Wie gaat er in Nederland over het landschap? Het Rijk heeft gezegd dat niet meer te doen. Maar niemand heeft het overgenomen. Dus hebben we ook geen nationale landschappen of nationale parken meer. Volgens staatssecretaris Dijksma zijn dat namelijk typisch onderwerpen voor lagere overheden en burgers. Maar dat lijkt een verkeerde inschatting, zo bleek op 20 juni tijdens het Midzomerlandschapsdebat, georganiseerd door Landwerk.

Lees dit artikel online: