Tijdschrift Landwerk, juli 2017

cover Landwerk #2-2017

In het juli nummer van Landwerk deze keer o.a.:

Grondbeleid

Nu de Omgevingswet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, is het tijd voor de details. Hoewel, de Aanvullingswet die gaat over het wettelijk instrumentarium voor het grondbeleid kun je nauwelijks een detail noemen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur wijdde er een advies aan: neem nu eens rustig de tijd om die wet ook echt in overeenstemming te brengen met de filosofie van de Omgevingswet.

Natuurinclusief ondernemen

Het begrip ‘natuurinclusief’ krijgt overal veel aandacht. Alleen de rijksoverheid lijkt er nog niet zo mee bezig te zijn. En dat is jammer, stellen onderzoekers van Wageningen Economic Research. Om de initiatieven van ondernemers een stap verder te brengen is nu de overheid aan zet, vinden Ernst Bos en Marie-José Smits. Want juist voor transitie heb je een trekker nodig. En wel eentje die de overheid destijds zelf heeft afgeschaft, namelijk DLG.

Niet meer vrijblijvend

Als we op de huidige manier door blijven gaan met het agrarisch natuurbeheer, zal de natuur er te weinig mee opschieten. En is alle moeite voor niets. Hoogleraar ‘Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap’ Hens Runhaar pleit daarom voor natuurinclusieve landbouw, maar wel eentje die niet meer vrijblijvend is. En met een royale beloning voor de boeren en veel minder bureaucratie.

Weer een nieuw Europees landbouwbeleid

Met een uitgebreide lijst van 33 multiple choice vragen wil EU-commissaris Hogan van boeren, burgers en buitenlui horen wat zij verwachten van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, en welke kant het beleid zich op moet ontwikkelen. Voor het platform ToekomstGLB vroegen Rob Janmaat en Florien Kuijper aan Nederlandse experts en betrokkenen naar hun ideeën over een aantal belangrijke thema’s in het GLB: vergroening, risicomanagement en regionalisering.

Voedselvoorziening

Het is nog niet zo lang geleden dat een pleidooi voor een structurele verandering in de voedselvoorziening werd afgedaan als luchtfietserij uit het geitenwollensokkencircuit. Gezonde voeding, gezonde landbouw, biologische voeding was lange tijd allerminst mainstream. Tijdens de Doorwerth-conferentie op 22 februari 2017 bleek echter dat dit gedachtegoed is doorgedrongen tot de top van het agrarisch bedrijfsleven, natuurbeweging, particulier grondbezit en zelfs de politiek. De tijd is rijp voor een grote praktijkproef.