Tijdschrift Landwerk, juni 2015

Landwerk-3-2015-cover-klein

Natuurbeheerders en boeren zoeken elkaar (noodgedwongen) op

Samenwerking tussen agrariërs en terreinbeheerders lukt soms heel goed, en soms gaat het stroef. Op zoek naar oorzaken en nieuwe kansen sprak ik met een aantal terreinbeheerders. Op welke wijze willen terreinbeheerders samenwerken? Hoe verandert hun relatie met agrariërs? In het project Biologisch Ondernemen Noord-Holland verkennen terreinbeheerders en agrariërs met elkaar de grenzen.

Op de grens: Hellinga-award 2014

Op 7 mei reikte het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse MSc-Award uit aan Naiara Valcarlos. Haar scriptie ‘Murmur of limits: Evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans’ is volgens de jury de beste die aan de Wageningen University in 2014 is verschenen op het onderwerp Land- en Watergebruik.

Westhofflezing: economische groei is goed voor natuur

Is er hoop voor de natuur in Nederland? Het verlies aan biodiversiteit is volgens velen immers het onvermijdelijke bijproduct van economische groei. Maar is dat werkelijk zo? Op wereldschaal lijkt dat verlies inderdaad onverminderd door te gaan, maar in hoogontwikkelde landen als Nederland is er de afgelopen decennia een trendbreuk opgetreden. De natuurkwaliteit neemt weer toe. Volgens econoom Jan Luiten van Zanden is die trendbreuk niet opgetreden ondanks, maar juist dankzij de economische groei.

Bodemleven in Flevoland

2015 is het Jaar van de Bodem, maar het lijkt erop dat het beter het Jaar van het Bodemleven genoemd kan worden, denkt Martin Woestenburg. Dat is immers het meest besproken onderwerp. Een gezond bodemleven leidt tot een gezonde landbouw, zo lijkt het adagium. Ondertussen is de bodemvruchtbaarheid in landbouwparel Flevoland in gevaar, en weten bodemwetenschappers nog maar weinig over de biljoenen soorten die ondergronds met elkaar samenleven.

De PAS lost nog lang niet alles op

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) treedt na een lange voorbereidingsperiode per 1 juli in werking. De ambitie van de PAS is om de depositie van stikstof af te laten nemen, de kwaliteit van de natuur te verbeteren en daardoor economische ontwikkelingsruimte te creëren. De praktijk is echter ook hier weerbarstiger dan de theorie.

Participatielandschappen: Tijdelijke natuur geeft alleen winnaars

Voor projectontwikkelaar Roelofs en Landschap Overijssel was het geplande bouwterrein Eeserwold een uitgelezen kans om te experimenteren met ‘tijdelijke natuur’. Eeserwold is een feest voor de natuur geworden, waarbij uiteindelijk iedereen wint. Na tien jaar denkwerk, praktijkervaring en innovatieve samenwerking, is het idee volgroeid. Hank Bartelink is een van de aanjagers van de volgende stap in de ‘verovering’ van Nederland.

Lees dit artikel online: