Tijdschrift Landwerk, mei 2013

landwerk02

Gemeenten kunnen flinke winst boeken met snelle vergunningen

Kunnen procedures in de ruimtelijke ordening sneller geregeld worden? Waarom zou je als burger bijvoorbeeld een week of acht moet wachten op een bouwvergunning? Bij een complexe gebiedsontwikkeling kan de vergunningverlening soms jaren duren. Met de nieuwe Omgevingswet moet dat straks allemaal veel sneller kunnen. Maar is dat nu niet ook al mogelijk? Tijdens de eerst uit een reeks praktijkbijeenkomsten bleek dat procedures nu ook al sneller kunnen. Sommigen stellen daarbij wel de vraag of de kwaliteit dan intact blijft. Lees dit artikel vast online:

De Zuiderzeedijk die poldergrens werd

Een dijk met twee gezichten. Dat is de voormalige zuiderzeedijk, nu dijk tussen het ‘oude land’ van Overijssel en het ‘nieuwe land’ van de Noordoostpolder. Aan de oostkant overheersen het steile talud, de oude boerderijen en de schilderachtige landschappen van de wielen. Aan de westzijde een zeer flauw talud met daarachter een groene zee van ruimte. Een vreemd idee, een dijk tussen land en land. “Wat is de betekenis van een dijk nog midden in dit land”, zoals een van de inwoners van Kuinre zicht afvraagt.

Deltaprogramma Zoetwatervoorziening

Er valt meer dan genoeg water in Nederland. En dan komt er ook nog eens heel veel water via de grote rivieren ons land binnen. Een tekort zou dus niet hoeven optreden, mits we goed met het water om weten te gaan: als er te veel water is, gaan sparen voor de droge perioden. Maar hoe we dat moeten doen, wie dat moet gaan doen en tegen welke kosten, dat is de uitdaging voor het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening.

Ruimtelijke kwaliteit is leidend in Lopik

Als bestuurder kom je soms lastige gevallen tegen van mensen die iets willen in je gemeente, maar dan past het net niet in het bestemmingsplan. Dan moet je van goede huizen komen om daar toch een mouw aan te passen. Willekeur loert om de hoek. Wethouder Gerrit Spelt van de gemeente Lopik heeft een beleid ontwikkeld waarbij veel mag, als het maar kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Lees ook dit artikel online:

Boeren gaan de taken van de overheid overnemen

Rijk en provincies willen het agrarisch natuurbeheer anders gaan regelen: in plaats van 7000 contracten met individuele boeren wil de overheid alleen nog maar contracten afsluiten met collectieven. Die collectieven, naar schatting ergens tussen de 100 en 150, maken vervolgens dan afspraken met de individuele boeren. Scheelt uitvoeringskosten voor de overheid en bovendien kunnen boeren het beheer dan beter afstemmen op de lokale omstandigheden. Zo gezegd zo gedaan?

Nederland kan gemakkelijk voor zichzelf zorgen in een crisissituatie

Het is een dankbaar onderwerp van discussie maar vaak kom je er met een stel vrienden of collega’s niet echt uit. We weten eigenlijk niet of Nederland zelfvoorzienend zou kunnen zijn voor de voedselvoorziening. Stel nu eens dat Nederland om wat voor reden dan ook, opeens niet meer kan importeren en niet meer kan exporteren. Gaan we dan dood van de honger? Ida Terluin van het LEI voerde een studie uit en kwam tot opmerkelijk positieve resultaten.