Tijdschrift Landwerk, november 2013

 landwerk5

Dienst Landelijk gebied houdt op te bestaan. Of toch niet?

Dienst Landelijk Gebied houdt op te bestaan. Althans, in de huidige vorm. Wat de nieuwe vorm wordt weet nog niemand. Een deel van de mensen gaat volgens een afspraak met staatsecretaris Bleker naar de provincies. Of er dan nog een DLG-deel overblijft en wat die gaat doen, en waar en voor wie, is nog voor niemand duidelijk. Drens gedeputeerde Munniksma vindt dat DLG de ontstane situatie deels aan zich zelf te danken heeft.

Een wereld te winnen

Nederland vol? Nog lang niet! We gebruiken goed beschouwd maar een heel klein deel van Nederland, vindt Lidwien Besselink. Een groot deel, namelijk het ondergrondse deel, gebruiken we nog nauwelijks. Ja, onbewust doen we er van alles mee, al honderden jaren. Mijnbouw, landbouw, waterwinning. Maar als we nu eens wat slimmer van die ondergrond gebruik maken, is er nog een wereld te winnen betoogt de adviseur voor de provincie Overijssel.

Nu al eenvoudig beter: Succesvol uitbesteden

Iedereen zou moeten doen waar hij of zij goed in is, ook als het gaat om natuurbeheer en -ontwikkeling. Dat betekent dat de provincie kaders en doelen stelt, om het praktische werk vervolgens aan terreinbeheerders over te laten. Maar hoeveel regie geef je als provincie daarbij uit handen? Zou je ook een stapje verder durven gaan dan de gebruikelijke projectsubsidies, door taken veel uitgebreider uit te besteden? De provincie Gelderland en Limburg wel, bleek tijdens een praktijkdag in het kader van Nu al eenvoudig beter.

Lees dit artikel online:

 

Burgerparticipatie stuit op ‘muur van welwillendheid’

Iedereen praat tegenwoordig over burgerparticipatie. Een fusie tussen de ondersteuners van vrijwilligers van Landschapsbeheer en de terreinbeheerders van de provinciale Landschappen lijkt dan ook een logische stap om mensen bij natuur en landschap te betrekken. Er zijn echter grote verschillen tussen provincies. En het geld om een goede structuur voor burgerparticipatie op te zetten, is er nog niet, vrezen Landschapsbeheer Nederland en de 12Landschappen.

De romantische Lingedijk

Trek naar het middelpunt van het land. Neem de afslag rond knooppunt Deil en weg van de snelweg beland je prompt in een andere wereld waar de tijd langzamer tikt. Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek, brengt ons in het Hart van de Betuwe waar de Linge meandert tussen haar eeuwenoude dijken. De radioreclame van Rivierenland had het ons al aanbevolen: ‘Kom naar rivierenland en geniet van kronkelende dijken’. Hier zijn we dan, op zoek naar de romantiek van de Lingedijk: de menselijke maat met een vleugje weemoed.

De toekomst van het landschap met het nieuwe landbouwbeleid

Landschapsontwerpers Martine van Moûrik en Inge Vleemingh gingen op zoek naar de veranderingen die op stapel staan als het nieuwe Europese landbouwbeleid van kracht is. Veel is nog ongewis, maar er liggen kansen, zeker in de verplichte vergroening.