Tijdschrift landwerk, november 2017

cover landwerk 2017-4

In nummer 4 van dit jaar o.a.:

Regeerakkoord

Reikhalzend werd er naar uitgekeken en begin oktober presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. We zetten voor u de belangrijkste afspraken voor het landelijk gebied uit het akkoord op een rij. Plus het commentaar van maatschappelijke organisaties bij de plannen.

Voedselvisie

Natuur & Milieu wil graag een landbouw met minder CO2-uitstoot, minder dieren, een andere voedselconsumptie en zonder mestoverschot. Zo staat het verwoord in de ‘Voedselvisie 2030’. Ondanks het minder ambitieuze regeerakkoord is Karen Eilers is positief over de gewenste duurzame voedselproductie.

Grond

Grond is aantrekkelijk – het is verworden tot een object van speculatie. Dat heeft veel nadelen: van maatschappelijk ongelijkheid tot slecht bodembeheer. Het is hoog tijd dat we het anders organiseren. De gedachtenvorming hierover werd gestimuleerd op een bijeenkomst van het Kadaster.

Impact van initiatieven

Welke impact hebben de vele maatschappelijke initiatieven in Nederland die natuur verbinden met andere thema’s en sectoren? Met gezondheid, infrastructuur, festivals, kunst en cultuur, sport? Wageningen Environmental Research (WEnR) onderzocht op verzoek van het ministerie van EZ wat dit soort maatschappelijke initiatieven opleveren. Brengen zij de natuur-inclusieve samenleving dichterbij?

Eet je uitzicht

Wat je eet, bepaalt wat je buiten beleeft. Is dit een bruikbaar inzicht voor de toekomst van het platteland? Met het motto ‘Eet je uitzicht’ willen Arda van Helsdingen, Karina Hendriks, Helmer Wieringa een nieuwe beweging in het platteland op gang brengen die onze dagelijkse voedselkeuze verbindt met omgevingskwaliteit: sociaal, economisch en fysiek-ruimtelijk.

PAS (op de plaats)

Meetgegevens van het RIVM laten zien dat de door overheden gehoopte verlaging van ammoniakconcentraties uitblijft. Daarmee wordt het fundament onder de Programmatische Aanpak Stikstof ondermijnd. Het is de vraag hoe dit juridisch gaat uitpakken.