De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds hun eigen rol slim en effectief kunnen spelen. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr.ing. Geert Teisman en dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun advies ‘Samen verder werken aan de Delta: de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014’ dat aan de Deltacommissaris is opgeleverd.

Door met elkaar in gesprek te blijven en agenda’s en acties af te stemmen en slim te combineren, kan belastinggeld daar worden besteed waar het voor meerdere doelen iets oplevert. Urgente projecten laten geen vertraging toe, maar verder gaat de zoektocht naar slimmer en goedkoper gewoon door. Voorzieningen moeten worden getroffen om het mogelijk te maken alternatieven in de regio te benutten als deze slimmer zijn, aldus het advies.

Het kabinet en de Tweede Kamer beslissen in september over de uitvoering van het Deltaprogramma.

Lees meer op de website van de Erasmus Universiteit >