Alphen aan den Rijn, 23 mei 2013

Landwerk organiseerde op 23 mei 2013 in Alphen aan den Rijn een bijeenkomst over bestemmingsplannen nieuwe stijl. In de gemeenten Alphen aan den Rijn en Ommen heeft men gekozen voor een nieuwe benadering van bestemmingsplannen. Minder op postzegelniveau, meer nadruk op kwaliteit en kortere procedures. Hoe is dat mogelijk zonder dat de ruimtelijke kwaliteit eronder lijdt? Beide gemeentes presenteerden hun visies, waarna inspirerende discussies plaatsvonden.

Wethouder Tseard Hoekstra van gemeente Alphen aan den Rijn, opende de dag, waarna Helmer Wieringa van Land&Co een inleiding gaf op de principes achter bestemmingsplannen. Hij raadde het publiek aan om niet meer in ‘kaders’ te denken en het woord dan ook niet meer te gebruiken, wat een uitdaging bleek voor de sprekers en de deelnemers met vragen uit de zaal.

Daniëlle van den Berg en Gesine Faken van gemeente Alphen aan den Rijn bespraken de insteek van Alphen op het gebied van bestemmingsplannen. De gemeente richt op doelen in plaats van beperkingen, waardoor meer ruimte is voor initiatief. In plaats van “nee, tenzij” denkt zij in een “ja, mits”. Om de ruimtelijke kwaliteit te behouden, worden initiatieven getoetst aan het kwaliteitshandboek, waarin per deelgebied hoofd- en subdoelen worden omschreven.

Huib Noltes van gemeente Ommen vertelde over de nieuwe omgevingsvisie van Ommen. Daarin heeft de gemeente een brede visie op de ruimtelijke ordening neergelegd, ingedeeld in een aantal thema’s. In deze visie is een aantal spelregels opgesteld voor initiatieven binnen de ruimtelijke ordening. Door deze omgevingsvisie is het aantal bestemmingsplannen teruggebracht van 33 naar vijf. Ook Ommen kijkt met de blik “hoe wel” in plaats van “het kan niet”.

Tijdens de presentaties werden al de nodige vragen gesteld en discussiepunten opgeworpen, die in de nabespreking in kleine groepjes uitgebreid aan bod kwamen. De aanpak van Alphen aan den Rijn en Ommen werden kritisch bediscussieerd en nieuwe ideeën werden opgeworpen. Veel aanwezigen bleken op zoek naar nog meer flexibiliteit in bestemmingsplannen, gecombineerd met een ‘ja, mits’- uitgangspunt. Het valt op dat uiteindelijk niemand ontsnapt aan het stellen van kaders in een bestemmingsplan, hoe ruim gesteld dan ook.

 

Bekijk de presentatie van Alphen aan den Rijn:

Bekijk de presentatie van Ommen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *