Over kaders voor kwaliteit en het beperken van onderzoekslasten

Bescherming van ons bodemarchief staat soms op gespannen voet met gebiedsontwikkeling. Onnodige verboden en onderzoeksverplichtingen frustreren gebiedsontwikkeling. Lastig voor initiatiefnemers, maar ook niet altijd in het belang van de te borgen waarden: het kan leiden tot verwaarlozing en laat mogelijkheden onbenut om de archeologische waarde van een gebied juist te accentueren.

Steeds vaker wordt daarom gezocht naar wegen om de belangentegenstelling te verzoenen. Bijvoorbeeld door kaders te stellen voor kwaliteit in de vorm locatiepaspoorten en waardekaarten die ontwikkeling mogelijk maken. Maar ook door gegevensbeheer dat de archeologische waarde van een gebied goed ontsluit, initiatiefnemers snel duidelijkheid geeft en alleen (aanvullend) onderzoek vraagt als dat noodzakelijk is.

Lees het verslag van de bijeenkomst:

Peter Schut

Gastheer tijdens de bijeenkomst was Peter Schut, regioarcheoloog voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Wageningen (Food Valley regio). Hij werkt in een archeologisch rijk gebied en is er toch in geslaagd om het aantal onderzoeken in vier jaar tijd met 75% naar beneden te brengen. “In andere regio’s wordt ook al in deze richting gewerkt, maar men is veelal terughoudender. Wij beginnen met de vraag: wat gaat er mis als we geen onderzoek doen?”

Bekijk de presentatie van Peter Schut:

Brainwierde Weiwerd

Een voorbeeld van ‘kaders voor kwaliteit’ is de wierde (Groninger terp) Weiwerd nabij de Eemshaven. Dit stukje erfgoed werd verlaten en verwaarloosd in afwachting van havenuitbreiding. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuw leven voor de wierde als ‘Brainwierde’ Weiwerd. De terp wordt hersteld en de oude structuur vormt het grid voor vestiging van high tech bedrijven. Kavelpaspoorten nodigen ondernemers uit en geven aan wat er wel en niet kan op de wierde.

Bekijk de presentatie van Brainwierde Weiwerd:

BOOR

Rotterdam heeft al vele jaren ervaring met ruimtelijke ontwikkeling en een rijk bodemarchief. Met behulp van het GIS-gerelateerde informatiesysteem BOORIS wordt inhoudelijke én beleidsmatige kennis verzameld en gebruikt voor het snel toetsen van bouwplannen en vergunningaanvragen. Ontwikkelaars weten snel waar ze aan toe zijn en onnodig onderzoek wordt vermeden.

Bekijk de presentatie van BOOR:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *