3 november 2014

Landwerk organiseerde, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het ministerie van I&M over de nieuwe Omgevingswet, drie excursies. De excursie vanuit Amsterdam op 3 november leidde ons naar de gemeente Purmerend, die in 2013 is begonnen om de potentiële natuurwaarden van de gehele gemeente in kaart te brengen. Het detailniveau hierbij is dusdanig dat van ieder object (bijvoorbeeld een gebouw, boom of watergang) de mogelijk aanwezige soorten bepaald zijn. De gegevens hiervan zijn in de applicatie FloraFaunaCheck.nl verwerkt. Voor veel ingrepen hoeft de gemeente nu dus geen ecologische quickscans meer uit te voeren. Dit houdt in dat er in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek meer noodzakelijk is, of dat direct begonnen kan worden met soortgericht onderzoek.

Maar voor de gemeente Purmerend was deze stap nog niet groot genoeg. Voorjaar 2014 heeft de gemeente opdracht gegeven om van de gehele gemeente de daadwerkelijke natuurwaarden in kaart te brengen. Er wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar huismussen. Andere soorten en soortgroepen die geïnventariseerd gaan worden zijn: uilen, roofvogels, gierzwaluwen, vleermuizen, vissen, amfibieën en flora. De gegevens van deze inventarisaties zullen worden toegevoegd aan de reeds bestaande portal van Purmerend. Zodoende wordt er een zo volledig mogelijk beeld gekregen van de aanwezige beschermde soorten binnen de gemeente. Voor veel ingrepen is dan helemaal geen onderzoek meer nodig, en kan er direct gericht worden op mitigerende maatregelen. Dit kan een tijdswinst opleveren van meer dan een jaar.

De ervaringen die opgedaan worden in Purmerend met de FloraFaunaCheck kunnen in de toekomst wellicht ook elders worden gebruikt. De excursie werd samen georganiseerd met Regelink Ecologie & Landschap die het onderzoek voor de gemeente Purmerend uitvoert.

Lees het artikel online:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *