In veel provincies is men actief met groenblauwe diensten. De praktijk laat zien dat er heel verschillende manieren zijn om met de toepassing van groenblauwe diensten aan de slag te gaan.

Dit was voor Landwerk aanleiding om een bijeenkomst te organiseren over de stand van zaken in de uitvoering van groenblauwe diensten.

Presentaties

U treft hieronder de presentaties van de inleidingen van de middag aan.

Groenblauwe diensten in Utrecht – Jaco de Groot
Voor het gebied Utrecht West zijn in een pilot-project zes diensten en twee hulpdiensten geformuleerd, waaruit grondeigenaren kunnen kiezen. De uitvoering loopt via agrarische natuurverenigingen en er is een projectleider groenblauwe diensten aangesteld die agrariërs actief benadert en helpt bij de administratieve afhandeling.
Presentatie (PDF 1014 kB)

Groenblauwe diensten Noord-Brabant – Gerald Willemsen
De provincie is in deelgebieden verdeeld van minimaal drie gemeenten of per waterschap. Per gebied wordt een plan opgesteld van gewenste en passende diensten. Per deelgebied is een coördinator aangesteld die de aanvragen ondersteunt. De eerste verlengingen van 4-6 jarige contracten zijn nu aan de orde.
Presentatie (PDF 865 kB)

Groenblauwe diensten Overijssel – Eibert Jongsma
In deze provincie is een stichting groenblauwe diensten opgericht die de uitvoering coördineert en het fonds beheert waaruit de diensten worden betaald. De diensten zijn gekoppeld aan het landschapsontwikkelingsplan per gemeente of groep gemeenten. Het doel is langjarige contracten (tot 30 jaar) en structureel beheer.
Presentatie (PDF 2681 kB)

Introductie catalogus Groenblauwe diensten – René Alma
Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een regeling voor groenblauwe diensten is de Catalogus Groenblauwe diensten. Hiermee is het probleem dat de EU bepaalde vergoedingen als staatssteun zag, opgeheven. Tevens geeft het heldere richtlijnen voor de hoogte van vergoedingen voor grondeigenaren.
Presentatie (PDF 74 kB)

Doelgroep

De bijeenkomst was bedoeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en leden van gebiedscommissies.

Ervaringen

Op 16 maart 2010 hebben we tijdens deze discussiemiddag ervaringen uitgewisseld over de uitvoering van groenblauwe diensten in de praktijk. Drie sprekers vertelden namens de provincies Overijssel, Utrecht en Brabant waar ervaring is opgedaan met de uitvoering van groenblauwe diensten.

De aanpak verschilt bijvoorbeeld in de bepaling welke diensten ingezet kunnen worden, in de benadering en begeleiding van grondeigenaren en in de duur van de contracten. De sprekers zijn allen actief betrokken bij de uitvoering en gaven een toelichting op de werkwijze in hun gebied. Daarna was er ruimte voor vragen en discussie.

In de volgende uitgave van het tijdschrift van Landwerk verschijnt een artikel over groenblauwe diensten.