Staatssecretaris Dijksma stelt een bedrag van €450.000 beschikbaar voor de onderzoeks- en planfase van de Vismigratierivier. Dat maakte ze bekend tijdens haar bezoek aan het Waddengebied maandag. De regio wil voor het resterende bedrag van circa 1 miljoen euro zorgen. Aanleiding is het positieve resultaat van een haalbaarheidsstudie eerder dit jaar.

Sinds de komst van de Afsluitdijk gaat het slecht met de trekvissen in het gebied. De Vismigratierivier moet het ook voor zwakke zwemmers weer mogelijk maken om te migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer.
De onderzoeks- en planfase moet leiden tot het meest optimale ontwerp met bijbehorende kostenraming. Eind 2015 moet een besluit worden genomen over de daadwerkelijke aanleg van de vismigratierivier.

Lees verder