Ruimtelijke planvormers zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Vaak ligt de nadruk op de oplossing, maar geen oplossing zonder gedegen onderzoek. De uitgave ‘Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming’ biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare onderzoeksmethoden in de verschillende fasen van de planvorming.

Alle methoden per fase

Onder redactie van Wim Simons en Dick van Dorp van hogeschool Van Hall Larenstein schrijven experts in het vakgebied over diverse methoden van onderzoek. Zoals methoden voor (sociaal)ruimtelijke analyses en analyses van het landschap, het landschapsbeeld en de historie van het landschap. Er is uitgebreid aandacht voor manieren om vast te stellen hoe gebruikers een gebied waarderen, om de ruimtelijke kwaliteit te analyseren en voor methoden van visuele landschapsanalyse met GIS-technieken. Ook wordt ingegaan op onderzoek naar watersystemen en op methoden voor visievorming, zoals het gebruik van referentie- en scenariostudies.

Volledig

Nooit eerder was een boek zo volledig in de beschrijving van praktijkgerichte onderzoeksmethoden in de ruimtelijke planvorming. Een must have voor ruimtelijke planners.

Hard cover, gebonden, ca. 260 pag.
Verkoopprijs: 29,95 euro, bij voorintekening 24 euro (voorintekening gesloten)
Verschijning: augustus 2014

U kunt het boek nu bestellen in onze winkel >