Het is voor het draagvlak onder de plaatselijke bevolking belangrijk dat er naar alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies wordt gekeken. Dat stelden de coalitiepartijen VVD en PvdA donderdag in de Tweede Kamer bij een debat over de kabinetsplannen voor windenergie op land en zee.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil echter liever niet afwijken van de Structuurvisie Windenergie op Land die net vorige maand is vastgesteld. Hij vreest dat dit te veel tijd kost.

GroenLinks maakte zich zorgen over de kosten van windenergie, die onnodig hoog is door grondexploitatie. De partij wil dat het Rijk ophoudt met het opdrijven van de grondprijs voor windmolenlocaties. Subsidies voor duurzame energie komen hierdoor niet terecht waar ze bedoeld zijn.

Lees meer op binnenlandsbestuur.nl >