Een roman over een Europese richtlijn? Over de Kaderrichtlijn Water, over Brussel en waterkwaliteit? Die je voor je plezier leest? Kan dat? Jawel, zo bewijst Sonja van der Arend met haar waterkwaliteitsroman ‘Een otter in Brussel’. Beleid is immers ook maar mensenwerk.

In deze roman krijgt waterschapsecoloog Henk Vleugel rond de eeuwwisseling het aanbod of hij de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wil uitvoeren. Hij twijfelt of hij, man met laarzen in de modder, wel zo ambtelijk bezig wil zijn. Anderzijds ziet hij kansen om nu eens écht iets aan de waterkwaliteit te veranderen. Zijn vriendin vindt dat hij zijn principes verloochent als hij bureau-ecoloog wordt, maar de flitsende Brusselse ambtenaar Katelijne van Zwaay weet hem slim de KRW in te trekken.

Landwerk is de uitgever van deze beleidsroman.

Bekijk het boek in de webwinkel van Landwerk >