Nederland heeft last van de aanhoudende hitte en droogte. Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt Waterschap Zuiderzeeland extra water in het Veluwemeer. Dit om te voorkomen dat het waterpeil in het meer te laag wordt, waardoor de polder kan uitdrogen. Daarnaast zijn er extra dijkinspecties in Noord-Holland, om te controleren op kleine scheurtjes in de dijken. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland gaat preventief kades inspecteren.

Lees verder