Op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de ministerraad ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.  Onder meer gaan zeven gemeenten experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, zodat deze het karakter krijgt van een omgevingsplan.
Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt nog advisering door de Raad van State.
Lees verder