Het Rijk betaalt de investeringskosten van de invoering van de Omgevingswet, partners betalen elk wat nodig is om met de nieuwe wet te gaan werken. Dat hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen in een akkoord afgesproken.

In het akkoord staan afspraken over de verdeling van kosten en besparingen die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet:

Aan deze afspraken zijn maximale bedragen gekoppeld. Het digitale stelsel dat ondersteunend is voor de wet wordt stap voor stap ingevoerd om de financiële risico’s beheersbaar te houden.

De invoeringsondersteuning wordt door de koepels en het Rijk collectief ingericht. Hiervoor wordt 35 miljoen euro gereserveerd.

Lees meer op rijksoverheid.nl >