De bescherming van diersoorten moet verbeteren door betere internationale coördinatie bij het creëren van beschermde natuurgebieden. Zonder internationale coördinatie blijkt de keuze van gebieden verre van optimaal en worden veel minder soorten beschermd bij eenzelfde oppervlakte beschermd natuurgebied. Daarnaast is snel actie nodig. Als te lang gewacht wordt met het beschermen van zulke natuurgebieden, is de verandering van landgebruik van zo’n gebied slecht meer te compenseren door alternatieve gebieden alsnog te beschermen. Dat stelt een internationaal onderzoeksteam in een artikel in Nature.

Lees meer op groeneruimte.nl >