Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij […]

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1) maak werk van alleen nog maar grondgebonden veehouderij, (2) verhoog de eisen voor dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, en (3) perk de productie van mest drastisch […]

Natuurmonumenten wil landschap terug op de politieke agenda

Het Nederlandse landschap is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Karakteristieke vergezichten hebben plaats gemaakt voor bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en eentonig boerenland. Natuurmonumenten wil deze trend keren en het landschap weer in ere herstellen. De natuurorganisatie gaat mensen vragen om mee te denken en mee te doen. Hierbij zoekt de organisatie samenwerking met andere partijen die […]

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van een analyse over de periode 1990-2014. Sinds 1990 is de ‘Boerenlandvogel indicator’ met ongeveer 30% gedaald. Voor deze indicator zijn […]

Landwerk #3 is uit: Tijdelijke natuur, de PAS en meer

Tijdschrift Landwerk #3 van 2015 is uit! In de reeks Participatielandschappen verschijnt deze keer een artikel over Tijdelijke natuur. Het praktijkvoorbeeld beschrijft Eeserwold, waar uiteindelijk iedereen gewonnen heeft. Daarnaast praten we met Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL en een van de aanjagers van de volgende stap in de ‘verovering’ van Nederland. Lees dit artikel online […]

Boek over ’the making of’ Park Lingezegen

De organisatie van Park Lingezegen werkte vijf jaar hard om het ‘grootste landschapspark van Nederland’ neer te zetten. En dat is gelukt: de basis van Park Lingezegen ligt er. Een prestatie om trots op te zijn. En om te markeren. We maakten daarom een koffietafelboek dat ’the making of’ Park Lingezegen beschrijft. Het boek vertelt […]

“Veluwe verdient status als Werelderfgoed”

De Veluwe moet weer vakantiebestemming nummer één worden, volgens verschillende natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen. Deze ambitie staat in het manifest ‘Wild van de Veluwe’.  De organisaties achter het manifest zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, RECRON Gelderland […]

Ruim 40 organisaties steunen Zuid-Hollands Natuurmanifest

In minder dan 3 weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken voor het Natuurmanifest in de provincie Zuid-Holland. In het manifest wordt gepleit voor een aantrekkelijke en soortenrijke provincie. Het manifest wordt voor de verkiezingen aangeboden aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor Provinciale Staten in aanloop naar de provinciale verkiezingen van 18 maart. De […]

Landwerk 6 over PAS en Nationale Parken

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de natuurgebieden herstellen en de stikstofdepositie verminderen. Klinkt aantrekkelijk maar garanties zijn er niet en een tijdpad ontbreekt. Waarom is iedereen er dan toch ingetrapt? Daarnaast: De Nationale Parken zijn niet […]

Burgers willen natuur kopen van provincie

De vereniging Mooi Wageningen, een samenwerkingsverband van burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, heeft een burgerinitiatief aangeboden aan de provincie voor de aankoop en beheer van natuur bij Wageningen. Het gaat om 55 hectare grasland dat bestemd is voor natuurontwikkeling. Het aan te kopen gebied grenst aan een internationaal zeer zeldzaam en soortenrijk blauwgrasland. De gedeputeerde voor natuur en landschap Jan Jacob […]

Betere internationale coördinatie nodig voor natuur

De bescherming van diersoorten moet verbeteren door betere internationale coördinatie bij het creëren van beschermde natuurgebieden. Zonder internationale coördinatie blijkt de keuze van gebieden verre van optimaal en worden veel minder soorten beschermd bij eenzelfde oppervlakte beschermd natuurgebied. Daarnaast is snel actie nodig. Als te lang gewacht wordt met het beschermen van zulke natuurgebieden, is […]

6,3 miljoen voor herstel Roggenplaat in de Oosterschelde

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 6,3 miljoen euro uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook […]