Gemeenteraad Krimpenerwaard maakt onteigening voor natuur mogelijk

Het is een langlopend dossier: realisatie van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Mede dankzij een burgerinitiatief lijkt er een doorbraak te komen. Er ligt een realisatiestrategie, met als ultiem middel onteigening. De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft hiermee ingestemd. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een gemeenteraad dit middel toevoegt aan de […]

Rapport: Europese natuurbescherming belangrijk

Natuurbehoud is cruciaal voor de mens en natuurbescherming werkt. Zo luiden twee van de conclusies uit het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus, in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Het rapport is een synthese van onderzoeken die zijn gedaan naar nut en noodzaak van Europese natuurbeschermingsregels. De Europese Unie evalueert momenteel de natuurwetgeving via […]

Minder broedvogels in agrarisch gebied

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van een analyse over de periode 1990-2014. Sinds 1990 is de ‘Boerenlandvogel indicator’ met ongeveer 30% gedaald. Voor deze indicator zijn […]

“Veluwe verdient status als Werelderfgoed”

De Veluwe moet weer vakantiebestemming nummer één worden, volgens verschillende natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen. Deze ambitie staat in het manifest ‘Wild van de Veluwe’.  De organisaties achter het manifest zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, RECRON Gelderland […]

Ruim 40 organisaties steunen Zuid-Hollands Natuurmanifest

In minder dan 3 weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken voor het Natuurmanifest in de provincie Zuid-Holland. In het manifest wordt gepleit voor een aantrekkelijke en soortenrijke provincie. Het manifest wordt voor de verkiezingen aangeboden aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor Provinciale Staten in aanloop naar de provinciale verkiezingen van 18 maart. De […]

Nieuwe uitvoeringsorganisatie landelijk gebied Drenthe en Groningen

Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in de twee provincies. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de […]

Betere internationale coördinatie nodig voor natuur

De bescherming van diersoorten moet verbeteren door betere internationale coördinatie bij het creëren van beschermde natuurgebieden. Zonder internationale coördinatie blijkt de keuze van gebieden verre van optimaal en worden veel minder soorten beschermd bij eenzelfde oppervlakte beschermd natuurgebied. Daarnaast is snel actie nodig. Als te lang gewacht wordt met het beschermen van zulke natuurgebieden, is […]

PvdA en D66 willen grotere nationale parken

De nationale parken in ons land moeten groter en aantrekkelijker worden. Daarvoor pleitten PvdA en D66 dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken waar natuur onder valt. Ons land kent momenteel 20 nationale parken. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincies, maar die hebben te weinig geld […]

Provincies en rijk sluiten Natuurpact

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en de provincies hebben deze week afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden daarmee geheel verantwoordelijk . Doel van de notitie is om in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur te realiseren, de biodiversiteit te verbeteren en internationale natuurdoelen te bereiken. Ook worden beperkingen […]