Waarom is het Nederlandse mestprobleem nog steeds niet opgelost? De veestapel is de laatste jaren weer gegroeid, een kwart van de mest is niet in de boeken terug te vinden en de  normen voor schoon drink- en oppervlaktewater worden overschreden. In zijn boek De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid laat Leo Lamers zien welke omvang het Nederlandse mestprobleem heeft en hoe de politiek een oplossing steeds voor zich uit schuift.

Al jaren zit de Nederlandse samenleving opgescheept met lokale overlast door fijnstof, ammoniak, of gewoon stankoverlast. En niet te vergeten een hogere maatschappelijke last van de varkenshouderij dan een economische toevoegde waarde. Tot nu toe lijkt het er ook nog niet op dat de nieuwe staatssecretaris van landbouw het probleem gaat aanpakken.

Het boek De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid geeft een heldere achtergrond van dit beleidsvraagstuk: wat is het probleem, wat doen bestuurders en landbouworganisaties en hoe kan het opgelost worden? Voor iedereen die interesse heeft in beleidsvorming of in de stand van het Nederlandse milieu is het een absolute aanrader!

Bestel hier uw exemplaar van De kool, de geit en het Nederlandse Mestbeleid.